raad februari
Nieuws

Raadsvergadering 3 februari 2022

De Gemeenteraad zet stappen richting een aantrekkelijker en gezondere leefomgeving op raadsvergadering van 3 februari. Er start helaas een onnodig en vertragend...

04 feb 2022

Lees meer
verkiezingsprogramma
Nieuws Verkiezingen

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Beverwijk 2022-2026.

29 jan 2022

Lees meer
tata
Nieuws

RIVM rapport: Herkomst van neergedaalde stoffen in de IJmond.

Het rapport constateert dat een groot deel van kankerverwekkende stoffen en metalen in het fijnstof in de IJmond afkomstig zijn van het terrein van Tata Steel...

21 jan 2022

Lees meer
kandidaten 2022
Nieuws Verkiezingen

Kandidaten 2022

Wij zijn trots op onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022: een mooie mix van ervaren krachten en veelbelovende talenten...

20 jan 2022

Lees meer
Landgoed Adrichem 2
Nieuws

Landgoed Adrichem

GroenLinks is blij dat de Raad besloten heeft om het Ruimtelijk Ontwerp van Sportpark Adrichem goed te keuren. Hiermee kan de aanleg doorgezet worden. Een...

25 dec 2021

Lees meer
Tekla
Nieuws

Tekla Hulscher is gekozen als lijsttrekker voor GroenLinks Beverwijk

Tekla Hulscher is sinds medio 2020 fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad. Zij heeft zich een communicatief sterke verbinder getoond. En heeft ook...

10 dec 2021

Lees meer
kostendelersnorm
Nieuws

Art. 41 vragen inzake Afschaffen Kostendelersnorm

GroenLinks heeft vragen gesteld over de toepassing van de kostendelersnorm. in de bijstand. (De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer...

01 dec 2021

Lees meer
milieubeleidsplan
Nieuws

Beleidsplan 2021-2025 is aangenomen

GroenLinks is blij met het voorliggende milieubeleidsplan. Het geeft uiting aan onze beleidslijn dat gezondheid belangrijk is en ook dit voor onze op 1 staat...

25 nov 2021

Lees meer
Duinrust
Nieuws

Bijdrage raadsvoorstel Beheersverordening begraafplaats Duinrust.

GroenLinks heeft waardering voor de wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt zowel naar nabestaanden toe alsook naar diegene die b.v. als uitvaartondernemers...

18 nov 2021

Lees meer
ron
Nieuws

GroenLinks bijdrage commissie 18-11-2021: Gezondheid en luchtkwaliteit

Het Definitieve Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2022- 2025 is een goede start van nog meer maatregelen die moeten volgen in de periode hierna. Er staat...

18 nov 2021

Lees meer
tekla
Nieuws

Raadsvergadering 10 november: Algemene beschouwing GroenLinks

De programmabegroting 2022 behandeld vele onderwerpen. GroenLinks fractievoorzitter Tekla Hulscher gaf in deze raadsvergadering een overzicht van de...

12 nov 2021

Lees meer
tata
Nieuws

Gezondheid en milieu als harde randvoorwaarde.

De overheden moeten nu evenwicht brengen en gezondheid en milieu als harde randvoorwaarde stellen. Dit ondersteunen door passende wetgeving en door de...

09 sep 2021

Lees meer