Nieuws

Rally met Jesse

Jesse Klaver was afgelopen zaterdag 18 mei, in het kader van de Europese verkiezingen, in Haarlem en in Alkmaar.

Hij sprak diegenen toe die daarna huis-aan-huis campagne zouden gaan voeren.
In zowel Haarlem als Alkmaar waren mensen uit onze IJmond-afdelingen aanwezig.

 

Lees verder

Uitreiking Groene Lintjes

GroenLinks Heemskerk, GroenLinks Beverwijk en GroenLinks Velsen reiken op zaterdag 25 mei 2019 alweer de twaalfde keer hun Groene Lintjes uit.

Deze onderscheiding gaat naar IJmonders die zich op positieve wijze inzetten voor groen, duurzaamheid en milieu: mensen die op dit gebied innovatief, creatief en vernieuwend zijn.

Lees verder

IJmondiale doorfietsroute in Beverwijk

Op dinsdag 7 mei 2019 vond de uitgestelde raadscommissievergadering plaats over de westelijke doorfietsroute in Beverwijk.

Er is een weer een stap gezet in de komst van deze route (definitief in : 2022).

GL steunt van harte de realisering ervan omdat de doorfietsroute niet alleen mensen verleidt uit hun auto te komen voor het snel afleggen van grotere afstanden tussen huis en werk, maar ook omdat die route comfort en meer veiligheid creëert voor hen die korte stukjes fietsen.

In de gemeentebegroting 2019 e.v. is er reeds geld gereserveerd. Het gehele project van Haarlem tot en met Uitgeest kan alleen maar gerealiseerd worden met financiële steun van de Provincie die subsidies (voor veiligheid en fietscomfort) ter beschikking stelt.

Lees verder

Definitief Ontwerp Binnenduin als hamerstuk naar de raadsvergadering

Eerder kreeg het Voorlopige Ontwerp (VO) al groen licht van de raad, dit keer ging het om het Definitieve Ontwerp (DO) project Binnenduin. In de raadscommissie van afgelopen donderdag bleek hiervoor meer dan voldoende draagvlak te zijn.
In november 2018 viel een positief besluit om door te gaan nadat er een meerderheid was van de partijen CDA, VVD, GroenLinks en D66.
De partijen van VRIJ!, PvdA, Gemeentebelangen, Democraten Beverwijk en SamenBeverwijk stemden destijds tegen.

Lees verder

Wie verdient er volgens jou een Groen Lintje?

Op 5 juni is het Wereldmilieudag. Bij uitstek een goed moment om de meest duurzame en groene initiatieven in de IJmond-gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen in het zonnetje te zetten. Daarom organiseren de IJmondiale GroenLinks afdelingen weer de uitreiking van de Groene Lintjes. GroenLinks wil met de uitreiking van groene lintjes de onderwerpen milieu en duurzaamheid op een positieve manier in het nieuws brengen.

De uitreiking is dit jaar op zaterdag 25 mei om 10.30 uur in “Goed voor elkaar” (dagbestedingscentrum) te Heemskerk (Maerten van Heemskerkckstraat 18)

Lees verder

Communicatie Tennet

Het college heeft naar aanleiding van de motie van GroenLinks en de onrust in Wijk aan Zee contact opgenomen met het ministerie van Economische Zaken met het verzoek om op korte termijn een bestuurlijk overleg te organiseren.
In directe contacten met Tennet en het ministerie heeft Beverwijk diverse malen aangegeven dat de informatievoorziening rond het project te kort schiet en dat daarmee onduidelijklheid en onrust ontstaat.

Lees verder