Nieuws

Raadscommissie 14-6-2018

In de raadscommissie van 14 juni werden slechts twee onderwerpen besproken.
Het raadsvoorstel betreffende de uitwerking van de Quick scan van het landgoed Adrichem en het IJmond raadsvoorstel "Snelfietsroute IJmond".

Voor GroenLinks sprak raadslid Kees Vroonhof over het landgoed Adrichem. Over de snelfietsroute had ons steunfractielid Ron Hopman het woord.
GroenLinks wethouder Haydar Erol verdedigde met verve de quickscan: "Niet alleen investeren in sport maar tevens in een recreatief park"!

 

Lees verder

Groene Lintjes 2018

Genomineerde IJmonders die actief hun bijdrage leveren aan een duurzame en groene IJmond, ontvingen zaterdag in het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden uit handen van Tweede Kamerlid van GroenLinks Suzanne Kröger het Groene Lintje.

Deze blijk van waardering is een initiatief van de GroenLinks afdelingen Beverwijk, Heemskerk en  Velsen. Het was voor de elfde maal dat deze uitreiking plaatsvond.
 

Lees verder

Uitreiking Groen Lintje

Op zaterdag 9 juni worden -voor de elfde keer achtereen- Groene Lintjes uitgereikt aan genomineerden binnen de regio IJmond.
Het Groene Lintje is een blijk van waardering voor inwoners, organisaties en (kleine) bedrijven die actief bijdragen aan een duurzaam en groen Heemskerk, Beverwijk/Wijk aan Zee of Velsen.

Deze uitreiking vindt plaats in het Zee- en Havenmusuem in IJmuiden. Tweede kamerlid mw. Suzanne Kroger zal die uitreiking verrichten.

 

Lees verder

Raad Beverwijk 31 mei: A8-A9 tracé via Golfbaanvariant onwenselijk

De raadsvergadering van mei stond vooral in het teken van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de A8A9 verbinding.

Als het aan de Provincie Noord-Holland ligt zal deze moeten lopen via de Golfbaanvariant.
Mede op initiatief van de GroenLinks fractie sprak de gemeenteraad hierover zijn ongenoegen uit.

 

Lees verder

GroenLinks teleurgesteld in besluit voorkeurstracé A8-A9

GroenLinks vindt de keuze nu voor de Golfbaan variant te vroeg en onvoldoende onderbouwd. 

Een keuze maakt je pas als alle informatie van alle varianten op tafel ligt.
Door de weigering om de inpassing van de Heemskerk variant serieus te onderzoeken wordt dit principe geschonden. 
De belangen van de bewoners van de Broekpolder (o.a. geluid, fijnstof) lijken onderschikt aan de belangen van het wegvervoer en de bewoners langs het huidige tracé.
Overlast wordt verplaatst in plaats van weggenomen.

Lees verder