Nieuws

De 9e Groene Lintjesregen

Op zondag 5 juni hebben GroenLinks Heemskerk en Beverwijk voor de 9e keer de “groene lintjes” uitgereikt. Dit jaar was dat voor het eerst samen met GroenLinks Velsen. Het Groene Lintje is een blijk van waardering voor inwoners, organisaties en (kleine) bedrijven die actief bijdragen aan een duurzaam en groen Heemskerk, Velsen of Beverwijk.
 

Lees verder

UItreiking Groene Lintjes

GroenLinks Heemskerk/Uitgeest en GroenLinks Beverwijk reiken op zondag 5 juni 2016 alweer voor de negende maal de Groene Lintjes  uit. Dit jaar gebeurt dit voor het eerst samen met GroenLinks Velsen. Deze onderscheiding gaat naar Heemskerkers, Beverwijkers of Velsenaren die zich op positieve wijze inzetten voor groen, duurzaamheid en milieu: mensen die hun nek uitsteken voor het doel dat ze nastreven. Dit jaar worden er weer een viertal lintjes uitgereikt.

Lees verder

Salaris directeur HVC

Gemeenteraadsvergadering 13 mei:

De raad nam een motie aan, welke was ingediend door GroenLinks, over het salaris van de directeur van afvalverwerker HVC. Met deze motie vraagt de raad het college van B&W bij de Raad van Commissarissen van HVC ‘met grote klem aan te dringen’ om het salaris aan te passen aan de zogenoemde Balkenendenorm.

De totale loonkosten van de directeur bedroegen in 2014 € 265.000,-, terwijl de Balkenendenorm dat jaar € 193.000,- voorschreef. Daarnaast stond zowel in 2013 als in 2014 een auto van de zaak in de boeken voor € 67.000,-.

 

Lees verder

Werkconferentie Klimaat

‘Beverwijk heeft in 2050 het klimaat van Bordeaux’

Het klimaat dat de regio rond de Franse stad Bordeaux nu heeft: dat staat ons in 2050 te wachten. Het wordt warmer en we krijgen vaker te maken met zware regenbuien. Dit beeld schetste weerman Gerrit Hiemstra zaterdag 16 april tijdens de Werkconferentie Klimaat in de raadzaal van het stadhuis in Beverwijk.

De conferentie was een initiatief van GroenLinks Beverwijk/Wijk aan Zee.
Iedereen was ervoor uitgenodigd: inwoners, politici, wethouders en ambtenaren, maar ook organisaties als het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Klimaatverbond en ondernemers. In de volle raadzaal waren meer dan tachtig deelnemers samengekomen.

Lees verder

Onafhankelijk onderzoek Aagtenbelt

In de raadsvergadering van 7 april werd de motie aangenomen: Onafhankelijk onderzoek uitlogen Aagtenbelt.
Een onafhankelijk onderzoek moet aangeven of de stort van 143.000 m3 staalslakken op de voormalige vuilnisbelt Aagtenbelt gevaarlijk is voor de volksgezondheid, of niet.

Lees verder

Uitnodiging Werkconferentie Klimaat

De fractie van GroenLinks wil je uitnodigen voor de klimaat werkconferentie op zaterdag 16 april duurt van 10.00 tot 14.00 uur.

GroenLinks heeft enige tijd geleden door het indienen van een motie deze klimaatconferentie mogelijk gemaakt. Ook heeft de fractie veel tijd en energie gestoken in de organisatie hiervan.

De gemeenteraad van Beverwijk wil nu samen met inwoners, ondernemers, de gemeenteraad van Heemskerk, het Hoogheemraadschap en belangenorganisaties in gesprek over klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze omgeving.

Lees verder