Nieuws

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

Op 5 oktober heeft het televisieprogramma Zembla verontrustend bericht over kunstgrasvelden. Het betreft hier de kunstgrasvelden die worden ingestrooid met rubbergranulaat en voornamelijk bij voetbalclubs worden gebruikt. In Beverwijk zijn twee van deze velden aangelegd.
De fractie van GroenLinks Beverwijk vindt het belangrijk dat de materialen die worden gebruikt bij sport en spel geen gezondheidsrisico’s met zich mee brengen voor de kinderen en volwassenen die er gebruik van maken.

Lees verder

Plastic Soup in de IJmond op 9 oktober

De landelijke Dag van de Duurzaamheid krijgt ook in Beverwijk volop aandacht.
Beverwijk Duurzaam organiseert op zondagmiddag 9 oktober van 14.00 tot 17.30 in de Grote Kerk van Beverwijk een bijeenkomst  over de Plastic Soup met een Natuur- en milieumarkt met als thema: Plastics.
Iedereen is van harte welkom en er is geen toegangsprijs.

Lees verder

Vers & Brocante markt met politiek café

Hierbij vraagt het bestuur en de fractie van GroenLinks Beverwijk/Wijk aan Zee aandacht voor de komende
Vers & Brocante markt aanstaande zaterdag in de Zeestraat in Beverwijk.
Het thema voor deze Vers & Brocante markt is “Kunstroute & Politiek café”.

Lees verder

Instellen onderzoekscommissie leningenportefeuille

Kees Berghuis

In de raadsvergadering van 12 mei kondigde GroenLinks fractie voorzitter Kees Berghuis een breed onderzoek aan naar de leningenportefeuille.
Dit naar aanleiding van het het initiatief van het college om het voorstel in te trekken om het Meerplein te bebouwen.
Het totaal aan voorgenomen bouwplannen was, voor zover dat nu kan worden beoordeeld, de aanleiding voor het toenmalige college in de periode 2006-2010 een omvangrijke leningenportefeuille aan te gaan.
Die leningen zijn aangegaan zonder in eerste instantie de raad daarin te kennen.
Over het aangaan van de leningen en over de wijze waarop destijds de raad is betrokken, is geen politieke verantwoording afgelegd.
In de raadsvergadering van 30 juni zal dit initiatief voorstel worden besproken.
 

Lees verder

Onafhankelijk onderzoek Aagtenbelt

Met de motie "onafhankelijk onderzoek uitlogen Aagtenbelt" van GroenLinks en Gemeentebelangen heeft de raad het college gevraagd een onafhankelijk onderzoekbureau onderzoek te laten verrichten naar de realisatie van het Aagtenpark en de invloed die dat heeft op de verspreiding van toxische stoffen in het grondwater.

In het bijzonder moet het onderzoekbureau een uitspraak doen over het risico dat de inwoners van de Broekpolder lopen bij verplaatsing van de toxische stoffen via het grondwater richting hun woonwijk.

In de raadsvergadering van 30 juni zal het initiatiefvoorstel van GroenLinks en gemeentebelangen worden besproken.

Lees verder

De 9e Groene Lintjesregen

Op zondag 5 juni hebben GroenLinks Heemskerk en Beverwijk voor de 9e keer de “groene lintjes” uitgereikt. Dit jaar was dat voor het eerst samen met GroenLinks Velsen. Het Groene Lintje is een blijk van waardering voor inwoners, organisaties en (kleine) bedrijven die actief bijdragen aan een duurzaam en groen Heemskerk, Velsen of Beverwijk.
 

Lees verder