Nieuws

Laatste raadsvergadering voor Marjan

De fractie van GroenLinks in de samenstelling zoals ze de afgelopen 4 jaar haar best voor Beverwijk en Wijk aan Zee heeft gedaan. Van (Groen)links naar rechts; Kees Berghuis, Marjan Bras, Pieter van Popta en Misha van Tol.

Lees verder

Amendement GroenLinks bij laatste raadsvergadering

Kees Berghuis aan het woord tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode.
Het was een succesvolle avond voor de GroenLinkser. In het debat over het Uitvoeringsplan integrale veiligheid en handhaving 2018 werd een GroenLinks amendement unaniem aangenomen.

Lees verder

GroenLinks organiseert cursus gemeentefinanciën.

Pieter van Popta, raadslid van GroenLinks, heeft het idee opgevat om een training gemeentefinanciën te geven voor aankomende raadsleden. Behalve voor onze eigen kandidaten is deze training toegankelijk voor kandidaten van alle andere fracties.

Lees verder

GroenLinks verwerft in raad Beverwijk unanieme steun voor personeel, directie en schaaktoernooi van Tata Steel.

In de raad van donderdag 25 januari heeft fractievoorzitter Kees Berghuis twee moties ingediend die unaniem door de raad zijn aangenomen.

De eerste motie betrof de oproep voor steun aan personeel, betrokken vakbonden en directie van Tata Steel Nederland bij het in stand houden van de continuïteit en werkgelegenheid op de lokatie in de IJmond.
De tweede motie riep het college op om meer gebruikt te maken van de exposure van het Tata Steel Chess Tounament.

 

Lees verder

Campagne 13 januari Wijk aan Zee

Hartverwarmende deur-aan-deur campagne tijdens prestigieuze Tata Steel Chess Tournament 2018.
Het is volop campagnetijd en dus gaan de groene jassen weer aan en wordt de rode bakfiets van stal gehaald. De eerste deur-aan-deur actie op 13 januari was in Wijk aan Zee. Eerste indruk? Het dorp wil best veranderen, maar alleen met beleid. GroenLinks luistert.

 

Lees verder

Meldpunt vuurwerkoverlast

Van wie is dit meldpunt?

Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties.

Waarom een meldpunt vuurwerkoverlast?

We merken dat steeds meer mensen zich storen aan vuurwerkoverlast. Met dit meldpunt willen we de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen. We pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Het liefst zien we dat vuurwerk alleen nog door professionals wordt afgestoken en niet meer door amateurs.

Lees verder