Nieuws

GroenLinks verwerft in raad Beverwijk unanieme steun voor personeel, directie en schaaktoernooi van Tata Steel.

In de raad van donderdag 25 januari heeft fractievoorzitter Kees Berghuis twee moties ingediend die unaniem door de raad zijn aangenomen.

De eerste motie betrof de oproep voor steun aan personeel, betrokken vakbonden en directie van Tata Steel Nederland bij het in stand houden van de continuïteit en werkgelegenheid op de lokatie in de IJmond.
De tweede motie riep het college op om meer gebruikt te maken van de exposure van het Tata Steel Chess Tounament.

 

Lees verder

Campagne 13 januari Wijk aan Zee

Hartverwarmende deur-aan-deur campagne tijdens prestigieuze Tata Steel Chess Tournament 2018.
Het is volop campagnetijd en dus gaan de groene jassen weer aan en wordt de rode bakfiets van stal gehaald. De eerste deur-aan-deur actie op 13 januari was in Wijk aan Zee. Eerste indruk? Het dorp wil best veranderen, maar alleen met beleid. GroenLinks luistert.

 

Lees verder

fantastische feestdagen en een goed begin van 2018.

2017 Is voor onze partij een goed jaar geweest. De tweedekamerverkiezingen zijn op een mooie overwinning uitgelopen.
Er zijn vele leden bijgekomen en het is weer leuk om bij GroenLinks te horen. Die lijn willen we in 2018 doortrekken.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het goed om daar met vertrouwen naar uit te kijken.
We hopen jullie daar op een leuke manier bij te kunnen betrekken.

Lees verder

Meldpunt vuurwerkoverlast

Van wie is dit meldpunt?

Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties.

Waarom een meldpunt vuurwerkoverlast?

We merken dat steeds meer mensen zich storen aan vuurwerkoverlast. Met dit meldpunt willen we de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen. We pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Het liefst zien we dat vuurwerk alleen nog door professionals wordt afgestoken en niet meer door amateurs.

Lees verder

Kandidatenlijst vastgesteld in de algemene ledenvergadering 29 november

Op 29 november hebben de leden van GroenLinks Beverwijk/Wijk aan Zee de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Eerder was al besloten dat Haydar Erol, de huidige wethouder, de lijst aanvoert.
Onder het motto: een goede zorg voor wie zorg nodig heeft, heeft deze GroenLinks wethouder veel bereikt voor Beverwijk en Wijk aan Zee. Met zijn, deskundigheid en enorme inzet wil hij in de komende jaren doorgaan om Beverwijk een sociale en duurzame gemeente te laten zijn.
 

Lees verder

Algemene beschouwingen GroenLinks Begroting 2018

De fractie van GroenLinks heeft in samenwerking met de coalitie maar ook met de oppositie op vele vlakken bijgedragen aan de koers van de gemeente en aan verbeteringen die zijn doorgevoerd.

Op vele terreinen heeft GroenLinks initiatieven genomen. In het bijzonder bij de raadsonderzoeken, de duurzaamheid en het sociale domein.

Voor de IJmond wordt het een spannend jaar na de verkiezingen. Fusie is voor GroenLinks geen doel op zich. Het gaat erom dat de lokale en de bovenlokale opgaven voor de IJmondianen zo goed mogelijk door een goede bestuursvorm kunnen worden opgelost.

De integrale tekst uitgesproken door Kees Berghuis, onze fractievoorzitter, tijdens de algemene beschouwingen op 8 november.

 

Lees verder